Last Updated:

Преглед на статистиката за всички Индия Щати .

Преглед на статистиката за всички Maharashtra Области .

Общо случаи

Извличане на данни...

Смъртни случаи

Извличане на данни...

Възстановени

Извличане на данни...

Активни случаи

Извличане на данни...

Hospitalized

Извличане на данни...

Критични случаи

Извличане на данни...

Тестове

Извличане на данни...

Администрирани дози

Извличане на данни...

Население

Извличане на данни...

Преглед на всички Статистика на ваксините.

Metric:

Период:

Източник на данни: